Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.

Kérdésed van? Keress minket bizalommal! info@silverklima.hu vagy +36709076606

KLÍMASZERELŐ VAGY?

Regisztrálj partnerként, és a legjobb nagyker árakon vásárolhatsz!

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
ÁSZF

Üdvözöli honlapján a Silver Concept Kft.!

 

www.b2b.silverklima.hu honlapot a Silver Concept Korlátolt Felelősségű Társaság üzemelteti, amely weboldalt háztartásigép-, klíma- és hűtéstechnikai alkatrészek nagykereskedelmi értékesítése érdekében hozta létre.

 

Eladó adatai:
Név: Silver Concept Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: Silver Concept Kft.
Székhely: 9011 Győr, Vajda János u 29.
Levelezési cím: 9027 Győr, Bútorgyári u 1/b
Nyilvántartásba vevő bíróság: Győri Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszáma: 08-09-031314
Adószáma: 26385943-2-08
Statisztikai számjele:
Képviseli: Horváth Béla cégvezető
Telefonszáma: 70 599 6606
E-mail címe: horvathbela@silverklima.hu
Bankszámlaszám
a: 10702404-71008943-51100005

 

 1. Értelmező rendelkezések

Felek: Eladó és Vevő együttesen

 

Vevő: a honlapon keresztül, egyéb kommunikációs eszköz alkalmazásával vagy Eladó üzletében személyesen adásvételi szerződést kötő személy (természetes személy, gazdálkodó szervezet vagy egyéni vállalkozó).

 

Fogyasztó: olyan vevő, aki a szakmája, önálló foglalkozása vagy az üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

 

Eladó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott Eladó; azaz jelen esetben a Silver Concept Kft

 

Viszonteladó: aki az árut nem saját fogyasztásra, hanem továbbértékesítés céljából vásárolja.

 

Adásvételi szerződés: Eladó és Vevő között a honlap, elektronikus levelezés igénybevételével, egyéb kommunikációs eszköz alkalmazásával, illetőleg személyesen, ráutaló magatartással létrejövő adásvételi szerződés, amely alapján az Eladó dolog tulajdonjogának átruházására, a Vevő a vételár megfizetésére és a termék átvételére köteles.

 

Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés: olyan szerződés, amely nem minősül termék adásvételére irányuló szerződésnek.

 

Honlap: www.b2b.silverklima.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.

 

Távollévők között kötött szerződés: olyan szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a Felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül, kommunikációt lehetővé tévő eszköz alkalmazásával kötnek meg.

 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a Felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

 

Termék: Eladó által gyártott, forgalmazott ingó dolog.

 

Üzlethelyiség:
a) bármely ingatlan, ahol Eladó a tevékenységét állandó jelleggel folytatja,
b) bármely ingó dolog, ahol Eladó a tevékenységét szokásos jelleggel folytatja.

 

 

 

 

 

 1. Általános Szerződési Feltételek, alkalmazandó jogszabályok, felelősség

Eladó a www.b2b.silverklima.hu weboldalt az általa forgalmazott termékek értékesítése érdekében hozta létre és üzemelteti. Vevő ezen termékeket a www.b2b.silverklima.hu weboldalon történő regisztrációt követően tudja megrendelni azzal a feltétellel, hogy a regisztrációval elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban: ÁSZF), valamint az Adatvédelmi Szabályzatot. Az ÁSZF az Eladó által üzemeltetett weboldalon történő termékrendelés feltételeit és szabályait, az Adatvédelmi Szabályzat pedig a személyes adatok kezelésére vonatkozó tudnivalókat tartalmazza.

 

Jelen ÁSZF hatálya az Eladó és a Vevők között létrejövő valamennyi  termékmegrendeléssel/vásárlással kapcsolatos jogviszonyra kiterjed.. Az ÁSZF folyamatosan elérhető a www.b2b.silverklima.hu/aszf oldalon. Jelen ÁSZF az Eladó szolgáltatásainak körébe tartozó valamennyi szerződéses jogviszony tekintetében meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit.

 

Az ÁSZF hatálya valamennyi, Eladóval szerződést kötő Vevőre kiterjed. A jelen ÁSZF rendelkezései kötelezik, illetőleg jogosítják az Eladót és a Vevőt, azok minden képviselőjét, jogutódját. Eladó jogosult az ÁSZF-et egyoldalúan módosítani.

 

Eladó fenntartja a jogot, hogy a www.b2b.silverklima.hu weboldalon közzétett tartalmat bármikor módosítsa, vagy hozzáférhetőségét megszüntesse. Eladó nem vállal felelősséget a weboldalon megjelenő esetleges elírásokért, hibás adatmegjelenítésekért.

 

Eladó fenntart magának minden jogot a www.b2b.silverklima.hu weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak tekintetében. A www.b2b.silverklima.hu weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése az Eladó írásos hozzájárulása nélkül tilos.

 

www.b2b.silverklima.hu weboldal csak Vevő saját felelősségére használható. Vevő a regisztrációt követően felelős a neve alatt megosztott tartalomért, adatokért. Valamennyi aktivitásért, amely a Vevő neve alatt történik, a Vevő a felelős.

 

Eladó nem vállal felelősséget az ellenőrzési körén kívül álló okok miatt bekövetkező üzemzavarból, illetőleg leállásából eredő esetleges károkért. Vevő tudomásul veszi, hogy amennyiben az ÁSZF, illetőleg a hatályos jogszabályi rendelkezése megszegésével Eladónak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

 

A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény, valamint a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadóak.

 

 1. www.b2b.silverklima.huweboldal használata

www.b2b.silverklima.hu weboldalon elérhető termékek megrendelésének feltétele a honlapon történő regisztráció. A regisztráció egyrészt regisztrációs adatok, azaz e-mail cím, jelszó, telefonszám vagy mobilszám, másrészt számlázási- és szállítási adatok, azaz név, cím, illetőleg adószám/adóazonosító jel megadásával történik. A weboldalon történő regisztráció elfogadása nem automatikus, az Eladó fenntartja a jogot a regisztráció elfogadására, illetőleg elutasítására is.

 

Vevő tudomásul veszi, hogy a www.b2b.silverklima.hu weboldal használata közben Eladó a hatályos jogszabályok által megengedett módon naplózza a webes tevékenységeket. Vevő tudomásul veszi, hogy a www.b2b.silverklima.hu weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t (süti) küld az Eladó a Vevő számítógépére, amelynek révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. A sütik alkalmazásáról, valamint arról, hogy ezeket hogyan tudja Vevő letiltani, bővebben Eladó süti tájékoztatójában olvashat. A letiltás előtt figyelembe kell venni, hogy az oldal funkcióinak működése ezek nélkül sérülhet.

 

 

 

 

 

 1. A szerződés megkötése

Megrendelése leadásával és annak Eladó általi elfogadásával Vevő és Eladó között adásvételi szerződés jön létre. Az így megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, így Eladó nem is iktatja ezeket, és így a későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető. A vásárlások tényét vitás esetekben számlával kell igazolni.

 

A szerződés tárgyának lényeges tulajdonságai:

 1. a) A vásárolt áruk tulajdonságait és jellemzőit Vevő a konkrét árucikk adatlapján találja meg.
  b) A vételár mindig a kiválasztott áru mellett feltüntetett nettó ár. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból, programhibákból eredő károkért a Eladó nem vállal felelősséget.

 

Felek között létrejött szerződés nyelve magyar.

 

A szerződéskötéshez szükséges, egymásra épülő technikai lépéseket a rendszer automatikusan kínálja fel Vevőnek. A folyamatot Vevő a megrendelés elküldéséig bármikor megszakíthatja. A megrendelés elküldését megelőzően lehetőség van a bevitt adatok ellenőrzésére és az esetleges adatbeviteli hibák javítására.

 

Az adásvételi szerződés akkor jön létre, amikor a megrendelés Eladó általi visszaigazolása Vevőhöz hozzáférhetően megérkezik. Amennyiben ez a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül sem érkezik meg, mind Eladó, mind pedig Vevő mentesül az ajánlati kötöttség alól.

 

Előfordulhat, hogy a Vevő által kiválasztott termék Eladó raktárában nem elérhető. A rendelések várható szállítási határidejét vagy azt, hogy a termék Eladó raktárában elérhető, minden megrendelés esetén Eladó megjelöli a visszaigazoláskor. A raktárkészlet függvényében alakul tehát a tényleges teljesítési idő, azonban erről Vevő elektronikus visszaigazolás során tájékoztatást kap és jelezheti, hogy az számára elfogadható-e ez. Amennyiben Vevő nem tudja elfogadni a szállítási határidőt, úgy az adásvételi szerződés nem jön létre, és Vevőt fizetési kötelezettség, Eladót pedig szállítási kötelezettség nem terheli.

 

Előfordulhat, hogy a Eladó honlapján szereplő egyes termékek nem elérhetőek. Erre tekintettel Eladó fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészében. Részben történő teljesítés kizárólag a Vevővel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén 15 munkanapon belül Vevő részére visszautalásra kerül az összeg.

 

 1. Ár

Eladó a honlapján a feltüntetett ár nettó ár, amely az ÁFÁ-t nem tartalmazza. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltoztatás jogát Eladó fenntartja.

 

Előfordulhat, hogy hibás ár szerepel a honlapon. Hibás árnak minősül különösen a termék közismert, a piacon elérhető, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba vagy elgépelés miatt megjelenő hibás ár. Hibás ár esetén a megrendelést a hibás áron Eladónak nem áll módjában elfogadni, és nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre közöttük adásvételi szerződés. Amennyiben Vevő hibás áron tesz ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban Eladó részéről nem minősül az ajánlat elfogadásának. Hibás áron történő Vevő általi ajánlattétel (megrendelés) esetén az ajánlattétel az Eladó munkatársa által küldött elektronikus – nem automata - visszaigazolás vagy telefonos egyeztetés során a Eladó munkatársa felhívja Vevő figyelmét a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Vevő a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem köteles adásvételi szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre adásvételi szerződés a Felek között.

 

 1. Számla

Eladó 2022. október hónaptól a Vevő által leadott megrendelések teljesítésének igazolására elektronikus számlát (röviden e-számlát) állít ki, amelyet Vevő regisztrációkor megadott e-mail címére továbbít. Jelen ÁSZF elfogadásával Vevő hozzájárul ahhoz, hogy számára az Eladó elektronikus számlát állítson ki, amely egyidejűleg elektronikus számla befogadására vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatnak is minősül. A fentieknek megfelelően Vevő a megrendelés leadásával és jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó által kiállított és a hatályos jogszabályoknak megfelelő elektronikus számlát befogadja, továbbá letölti azt az Eladó weboldalán található ’Személyes oldalának’ ’Számláim’ menü pontjából vagy az Eladó által küldött, számla kiállításra vonatkozó értesítő levélből. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a Vevő webáruházban elérhető személyes oldalán az elektronikus számla elérhetőségét és hozzáférhetőségét a törvényi előírásoknak megfelelően és az azokban meghatározott időtartamig biztosítja.

 

Eladó által kiállított elektronikus számla és hash kód az ide vonatkozó, érvényben lévő szabályozási háttér értelmében elektronikus bizonylatnak minősül. Az elektronikus úton kibocsátott számlákat a hatályos jogszabályok betartásával, elektronikus úton kell megőrizni. Az eredeti e-számla - mint elektronikus úton kibocsátott számviteli bizonylat - tartalmazza és hitelesen igazolja az adófizetési kötelezettség és adólevonási jog keletkezésével kapcsolatos információkat.

 

Az így kiállított elektronikus számla megfelel az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényben, a 23/2014 (VI.30.) NGM rendeletben és az egyéb elektronikus számlára vonatkozó jogszabályokban előírt feltételeknek.

 

Vevő a számla vagy a Termék átvételével Eladó Adatvédelmi Szabályzatát, illetőleg az Általános Szerződési Feltételeit elfogadja és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

 

 1. Gazdasági társaságokra, egyéb szervezetekre, valamint egyéni vállalkozókra vonatkozó speciális számlázási szabályok

 

Jelen pontban foglaltakat minden egyes olyan számlázásra alkalmazni kell, amely nem a Ptk. szerinti fogyasztókat érinti.

 

Eladó a leadott megrendelések alapján, automatikusan a hatályos jogszabályoknak megfelelő tartalmú számlát állít ki Vevő részére a megvásárolt termékekről. Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy a Vevő kötelezettsége és kizárólagos felelőssége megadni a számla hatályos jogszabályok szerinti kibocsátásához szükséges összes valós adatot, információt; illetőleg bejelenteni az ezen adatok és információk bármelyikében bekövetkező változást. Ennek elmulasztása, illetőleg hiányos vagy hibás közlése esetén az Eladó nem kötelezhető új vagy helyesbítő számla kiállítására. A hibás, hiányos, téves adatok megadásából eredő adólevonási jog érvényesítésére nem alkalmas számla miatt keletkező károkat teljes egészében Vevő viseli. Felek az ezzel kapcsolatos kártérítési és egyéb kötelezésre irányuló kereseteket a jogszabály által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárják, amelyhez Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával beleegyezését adja.

 

Amennyiben az adásvételi szerződés megkötését követően az e-számla befogadására vonatkozó kérdésben változás következik be és ezt a tényt Vevő jelzi Eladó felé, Eladó vállalja a papír alapú számla kiállítását (ez külön adminisztrációs költséggel járhat).

 

 1. Fizetés módja, feltételei

8.1. Készpénzes fizetés

Készpénzes fizetésre egyrészt a termék személyes átvétele, illetőleg a termék futárszolgálattal történő házhozszállítása esetén van mód.

 

Személyes átvétel esetén Vevő készpénzben vagy bankkártyával díjmentesen fizethet az Eladó 9027 Győr, Bútorgyári u 1/b szám alatt lévő üzletében.

 

Házhozszállítás esetén vevőnek a megrendelt termékeket az átvételkor kell kifizetnie a futár részére.

 

8.2. Átutalás

Vevő a megrendelés ellenértékét átutalás formájában abban az esetben teljesítheti, amennyiben rendelkezik Eladóval megkötött érvényes és hatályos adásvételi keretszerződéssel. Ebben az esetben Vevőnek a megrendelést követően, a Rendelés Visszaigazolásban e-mailben található Díjbekérőnek megfelelően szükséges eljárnia. A megrendelt termék akkor kerül feladásra, amennyiben a megrendelt termékek ellenértéke Eladó számláján jóváírásra került. Az Eladó által előre jelzett szállítási idő ennek függvényében változhat.

 

 1. A megrendelt termék kézbesítése

Személyes átvétel esetén Vevő a megrendelt terméket a 9027 Győr, Bútorgyári u 1/b. szám alatt lévő üzletben veheti át.

 

A belföldi csomagokat munkanapokon 8 és 17 óra között, előzetes telefonos egyeztetés nélkül kerülnek kiszállításra.

 

A szállítási költség összege a rendelés-visszaigazoláson kerül feltüntetésre.

 

Szállítási idő 1-4 munkanap.

 

A szállítási határidő tájékoztató jellegű. Jelen ÁSZF elfogadásával Vevő tudomásul veszi, hogy a megadott szállítási idő túllépése miatt Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat Vevőre akkor száll át, amikor Vevő a www.b2b.silverklima.hu portálon megrendelt terméket átvette.

 

Eladó a termék átvételével megbízott személyt Vevő e feladatra kijelölt olyan képviselőjének tekinti, aki a termék átvételén túl, az átadás-átvétellel kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére is jogosult.

 

 1. A minőségi- és mennyiség kifogásolás rendje

Vevő köteles az átadás-átvétel időpontjában az átvett termék tekintetében az átvételkor szemrevételezéssel észlelhető esetleges minőségi- illetőleg mennyiségi kifogásait megtenni, továbbá az átvett terméket összevetni a számlán szereplő tételekkel és az esetleges eltéréseket közölni.

 

Eladó felhívja Vevő figyelmét arra, hogy a csomagot személyes átvételkor, illetőleg házhozszállításkor a futár előtt vizsgálja meg, és a csomagolás sérülésének észlelése estén kérje a futártól jegyzőkönyv felvételét. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt Eladónak nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az átadás-átvételkor Vevő nem élt kifogással, a számlán szereplő tételek hiánytalanul átadottnak tekintendők.

 

Vevő az átadás-átvételt követően kizárólag a szemrevételezéssel nem észlelhető hibák (rejtett hiba) miatt élhet minőségi kifogással a termékre vonatkozó kötelező jótállási – illetőleg szavatossági időn belül.

 

A szállított termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiány esetén Vevő nem jogosult a termék átvételét, illetőleg ugyanezen az alapon a termék árának kifizetését megtagadni.

 

Eladó felhívja Vevő figyelmét arra, hogy a visszaküldött termékekről minden esetben fénykép és/vagy videó dokumentációt készítünk a visszaküldéskori állapot igazolása céljából.

 

 

 1. Fogyasztó elállási joga

Fogyasztót indokolás nélküli elállási jog illeti meg, amely jogát

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén
 2. aa) a terméknek,
 3. ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,
 4. ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 5. ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Fogyasztót vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától;

 1. b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától

számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

 

Fogyasztó a fentieken túl elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvétele közötti időszakban is gyakorolhatja.

 

Fogyasztó elállási jogát a jelen ÁSZF 1. számú mellékletét képező minta útján vagy az elállásra vonatkozó egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja.

 

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejártának napján elektronikus (info@silverklima.hu) vagy postai úton (9027 Győr, Bútorgyári u 1/b) közli Eladóval, illetőleg Fogyasztó személyesen visszaviszi a megrendelt terméket a 9027 Győr, Bútorgyári u 1/b szám alatt található üzletbe).

 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Eladó haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. Eladó követelheti azonban Fogyasztótól a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés megtérítését.

 

Elállás esetén Eladó a Fogyasztónak visszajáró összeget a Fogyasztó által megadott bankszámlára utalja vissza azzal, hogy Vevőt ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. Ha Fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket.

 

Az elállási nyilatkozatban fel kell tüntetni a Fogyasztó számlaszámot, amelyre a visszaküldött termék vételára visszautalásra kerül.

 

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Fogyasztó köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 napon belül Eladó részére visszajuttatni.

 

Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket, azonban ezen felül egyéb költség nem terheli, de Eladó követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

 

A termék visszaküldési címe: 9027 Győr, Bútorgyári u 1/b

 

 1. Termék cseréje, pénz visszafizetése

Eladónak csak használatba nem vett termékeket áll módjában kicserélni, illetőleg visszavenni.

 

Amennyiben a termék cseréje, illetőleg a vételár visszafizetésére kerül sor, azt Eladó feltétlenül jelezi e-mailben, és tájékoztatja Vevőt a teendőkről, információkról. A vásárlás során előforduló hibák, félreértések reklamációhoz vezethetnek. Eladó az ÁSZF-ben leírtaknak megfelelően jár el minden reklamáció kezelése esetén. Eladó minden beérkezett véleményre reagál, és minden általa, illetőleg Eladója által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal, Vevők érdekeit szem előtt tartva jár el.

 

Eladó a termék vételárának visszatérítését mindaddig megtagadhatja, amíg Vevő a megrendelt Terméket át nem adja Eladó részére, illetőleg megfelelően nem igazolta, hogy azt visszaküldte Eladó részére. A termék visszaküldésének közvetlen költsége Vevőt terheli.

 

 

 

 1. Jótállás

Amennyiben a termékkel kapcsolatosan Eladónak jótállási kötelezettsége áll fenn, úgy a jótállással kapcsolatos információkat az adott terméknél tünteti fel. Eladó a jótállási kötelezettség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

 

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a Vevő

 • elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az az Eladónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet;
 • ha az Eladó a kijavítást, vagy a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni,
 • vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő választása szerint a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a forgalmazó költségére maga is kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől.

 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Vevő a választott jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles az Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni.

 

A jótállás nem érinti a Vevő jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetőleg kártérítési – jogainak érvényesítését.

 

 1. Szavatossági jogok
 1. Kellékszavatosság

Eladó a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján Vevő választása szerint

 • kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy
 • az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 

Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles Eladónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre Eladó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

 

Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát Eladóval közölni. Vevő és Eladó közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért Vevő felelős.

 

Vevő és Eladó közötti szerződés esetén a Vevő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el. Nem számít bele az elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a jogosult a dolgot rendeltetésszerűen nem tudja használni. A dolognak a kicseréléssel vagy a kijavítással érintett részére a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. Ezt a szabályt kell alkalmazni arra az esetre is, ha a kijavítás következményeként új hiba keletkezik.

 

 1. Termékszavatosság

Eladó által Vevőnek eladott ingó dolog hibája esetén a Vevő követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

 

A gyártó mentesül a termékszavatossági kötelezettség alól, ha bizonyítja, hogy

 1. a) a terméket nem üzleti tevékenysége vagy önálló foglalkozása körében gyártotta vagy forgalmazta;
 2. b) a termék forgalomba hozatalának időpontjában a hiba a tudomány és a technika állása szerint nem volt felismerhető; vagy
 3. c) a termék hibáját jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazása okozta.

Csere esetén a kicserélt termékre, kijavítás esetén a termék kijavítással érintett részére vonatkozó kellékszavatossági kötelezettség a gyártót terheli.

 

Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetőleg termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Vevőt a jótállásból fakadó jogok megilletik.

 

 1. Jótállás- és szavatossági jogok érvényesítése

Eladó a Vevő által bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti

 1. a) Vevő nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
 2. b) a Vevő és Eladó közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
 3. c) a szerződés Eladó általi teljesítésének időpontját,
 4. d) a hiba bejelentésének időpontját,
 5. e) a hiba leírását,
 6. f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a Vevő által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá
 7. g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

 

Ha Eladó szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Vevő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni.

 

A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Vevő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

 

A jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Vevő rendelkezésére kell bocsátani.

 

Ha Eladó a Vevő szavatossági- vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról - az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon köteles értesíteni a Vevőt.

 

Kijavításra vagy a szavatossági- vagy jótállási igény teljesíthetőségének vizsgálata érdekében az ingó dolgot elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni

 1. a) Vevő nevét és címét,
 2. b) a dolog azonosításához szükséges adatokat,
 3. c) a dolog átvételének időpontját, továbbá
 4. d) azt az időpontot, amikor a Vevő a kijavított dolgot átveheti.

 

 1. Panaszkezelés, jogérvényesítési lehetőségek
 1. Panaszügyintézés

Vevő a termékkel vagy Eladó tevékenységével kapcsolatos kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 

 

Személyesen: 9027 Győr, Bútorgyári u 1/b

Postai úton: 9027 Győr, Bútorgyári u 1/b

E-mail útján: info@silverklima.hu

 

Eladó törekszik arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. Ha Vevő a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz kivizsgálása nem lehetséges, akkor Eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát Vevőnek átadja vagy megküldi e-mailben. Eladó jegyzőkönyvet vesz fel Vevő bejelentett igényéről és átvételi elismervénnyel igazoltan veszi át a terméket garanciális probléma esetén.

 

Eladó a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti vevő nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, az eladott dolog megnevezését, vételárát, teljesítésének időpontját, a hiba leírását és bejelentésének időpontját, és az érvényesíteni kívánt jogot. Ezen túlmenően Eladó rögzíti a szavatossági igényre adott válaszát. A jegyzőkönyvről a Vevő kérésére tartós adathordozón másolatot biztosít. A jegyzőkönyvet a Eladó három évig köteles megőrizni.

 

 1. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben Vevő és Eladó között esetlegesen fennálló jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:

 

 • Bejegyzés a vásárlók könyvébe: A vásárlók könyve Eladó üzletében elérhető. A Fogyasztó által ide írott bejegyzésekre Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

 • Fogyasztóvédelmi hatóság:A Fogyasztó bármilyen fogyasztóvédelmi probléma esetén a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A fogyasztóvédelmi hatóság kérelemre, vagy hivatalból eljár, vizsgálva ezzel a vállalkozás piaci magatartását fogyasztóvédelmi szempontból. A Fogyasztó egyedi ügyét azonban a békéltető testület oldja meg, azaz a fogyasztóvédelmi hatóság ebben az esetben átteszi a kérelmező ügyét a békéltető testülethez. A fogyasztóvédelmi hatóság a kormányhivatal. A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.kormanyhivatal.hu/hu oldalon.

 • Békéltető Testület:A termékek minőségével, biztonságosságával és a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából Fogyasztó eljárást kezdeményezhet a lakóhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél. A békéltető testület hatáskörébe tartozik a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A Békéltető Testület feladata, hogy megkísérelje a jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a vevői jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A Békéltető Testület a panaszbeadványokat a csatolt iratok alapján, valamint személyes meghallgatás, illetőleg kivételesen szakértői bizonyítás alapján dönti el. A Békéltető Testület eljárása megindításának feltétele, hogy a Fogyasztó, illetőleg az adott szolgáltatást igénybe vevő az érintett gazdálkodó szervezettel közvetlenül megkísérelje a panaszügy rendezését. A közvetlen rendezés sikertelensége esetén adható be kérelem a Békéltető Testülethez. Az eljárás megindításához a kérelemben az alábbiakat szükséges feltüntetni:
 • a Fogyasztó, azaz a kérelem benyújtójának nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a panasszal érintett gazdálkodó szervezet nevét, székhelyét,
 • a panasz rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, (itt különösen fontos hivatkozni minden az ügy lényegét érintő írásbeli dokumentumra, szerződésre, Eladólevélre, számlára, átvételi elismervényre stb.).

 

Ezeket a dokumentumokat csatolni kell a kérelemhez a Fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a Eladóval megpróbálta a vitás kérdést közvetlenül tisztázni, az ügy eldöntésére irányuló kifejezett indítványt. A fenti feltételek megléte esetén a kérelmet az a Békéltető Testület jogosult kivizsgálni, amelyik illetékességi területén a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye található.

 

Eladó székhelye szerint illetékes Békéltető Testület a Győr-Moson-Sopron megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület.

Székhelye: 9021 Győr, Szent István út 10/A

E-mail: bekelteto.testulet@gymsmkik.hu

 

 • Európai Fogyasztói Központ: Amennyiben külföldi céggel szemben merül fel fogyasztói panasza, az Európai Fogyasztói Központ segít a panasz megoldásában. A Központ a más EU-s országban, Izlandon vagy Norvégiában honos vállalkozással szemben érdemi szakmai panaszkezelési segítséget nyújt, más külföldi országban székhellyel rendelkező cég esetén pedig tájékoztatást ad a lehetséges megoldási lehetőségekről és fórumokról. Az Európai Fogyasztói Központhoz az alábbi elérhetőségeken lehet fordulni:

Innovációs és Technológiai Minisztérium – Európai Fogyasztói Központ; 1440 Budapest Pf. 1., e-mail (info@magyarefk.hu), telefon: 06-1-896-77-47)


 • Bírósági eljárás: Valamennyi Vevő jogosult a vevői jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.
  Az illetékességet megalapozza a Vevő lakóhelye, Eladó székhelye, telephelye, valamint a jogsértés elkövetésének helye is. A kérelem bármely illetékes felügyelőségnél benyújtható.

 

 1. Adatvédelemi rendelkezések

Vevő a regisztrációval felhatalmazza az Eladót az elküldött személyes adatok kezelésére, illetőleg a regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatok az Eladó adatbázisába kerüljenek és azokat Eladó kezelje.

 

Eladó adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. A www.b2b.silverklima.hu weboldalon történő regisztrációkor megadott adatok a többi vevő számára nem hozzáférhetőek. Az adatok feldolgozását Eladó végzi.

 

Az adatkezelés jogalapja egyrészt a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló Európai Parlament és Tanács 2016/679 rendelet, másrészt az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást a Vevő az egyes adatkezelések tekintetében a www.b2b.silverklima.hu weboldal használatával, a regisztrációval, illetőleg az egyes adatok önkéntes rendelkezésre bocsátásával adja meg. Eladó a Vevő által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja.

 

Az adatkezelés jogalapja a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelése. Az adatkezelés célja a partnerek azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, a felhasználói statisztikák készítése, rendelések, vásárlások kezelése, a vásárlásból eredő szerződéses kötelezettségek teljesítése és jogok gyakorlása.

 

Adatkezelő megnevezése: Silver Concept Kft. (székhelye: 9011 Győr, Vajda János u 28., Cg.: 08-09-031314, adószáma: 26385943-2-08)

 

Személyes adatai kezeléséről bővebb információt Adatvédelmi Szabályzatban (link ide) talál.

 

 1. Szerzői jogok

Figyelemmel arra, hogy a www.b2b.silverklima.hu weboldal az Eladó szellemi tulajdonát képezi, ezért fenntart magának minden jogot a weboldal, illetőleg annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a mobil alkalmazás terjesztésének tekintetében. Eladó fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire.

 

Jogainak megsértése esetén a Eladó a Vevővel szemben követelheti a jogsértés megtörténtének bírósági megállapítását; követelheti a jogsértés vagy az azzal közvetlenül fenyegető cselekmények abbahagyását és a jogsértő eltiltását a további jogsértéstől; követelheti, hogy a jogsértő - nyilatkozattal vagy más megfelelő módon - adjon elégtételt, és hogy szükség esetén a jogsértő részéről és költségén az elégtételnek megfelelő nyilvánosságot biztosítsanak; követelheti, hogy a jogsértő szolgáltasson adatot a jogsértéssel érintett dolgok vagy szolgáltatások előállításában, forgalmazásában, illetve teljesítésében résztvevőkről, a jogsértő felhasználásra kialakított üzleti kapcsolatokról; követelheti a jogsértéssel elért gazdagodás visszatérítését; követelheti a sérelmes helyzet megszüntetését, a jogsértést megelőző állapot helyreállítását, továbbá a kizárólag vagy elsősorban a jogsértéshez használt eszközök és anyagok, valamint a jogsértéssel előállott dolgok lefoglalását, meghatározott személynek történő átadását, kereskedelmi forgalomból való visszahívását, onnan való végleges kivonását, illetve megsemmisítését. A szerzői jog megsértése esetén a Eladó a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést is követelhet.

 

 1. Honlap használatával kapcsolatos jognyilatkozat

Eladó a www.b2b.silverklima.hu  honlapon megjelenített információkat, dokumentumokat csakis tájékoztatás céljából teszi közzé. A megjelenített védjegyek, és logók, valamint az elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, ezekhez fűződő jogok kizárólag Eladót illetik meg. A honlapon megtalálható védjegyek védjegyoltalom alatt állnak. Kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül harmadik személy semmilyen módon, és jogcímen nem használhatja, nem másolhatja, nem terjesztheti, és nem teheti közzé. Tilos a honlapon előzetes írásbeli hozzájárulás nélkül bármilyen más honlaphoz kapcsolást (linket) létrehozni.

 

Eladó fenntartja a jogot a honlapon megjelenített tartalmak módosítására, továbbá elérhetőségük megszüntetésére.

 

Eladó nem garantálja, illetőleg nem nyújt biztosítékot a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságára vagy hibamentességére. A honlap, illetőleg az ott megjelenő információk, dokumentációk hozzáféréséből, valamint azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, a honlap használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért, veszteségért a felelősséget Eladó kizárja.

 

Eladó nem vállal felelősséget olyan, harmadik fél által létrehozott, továbbított, vagy publikált anyagokért, amelyekhez Eladó weboldalához kapcsolódnak, vagy amelyre hivatkoznak.

 

Eladó weboldala a jelen előírásoktól a hatályos jogszabályokkal összhangban eltérő rendelkezéseket is előírhat, így a mindenkor aktuális előírások, illetőleg felhasználási feltételek megismerése és elfogadása feltételét képezi az egyes szolgáltatások igénybevételének, használatának.

 

Győr, 2023. január hó 30.


Silver Concept Kft
képv.: Horváth Béla cégvezető

Eladó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. számú melléklet

 

ELÁLLÁSI NYILATKOZAT

MINTA

 

Címzett: Silver Concept Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 9011 Győr, Vajda János u 29., cégjegyzékszáma: 08 09 031314, adószáma: 26385943-2-08)

 

Alulírott, ………………………………………….. lakos kijelentem, hogy az alábbi Termék(ek) adásvételére irányuló szerződéstől ezennel elállok:

 

Szerződéskötés időpontja: ………………………………………………………………………..

 

Átvétel időpontja: ............................................................................................................................................

 

Fogyasztó neve: ...............................................................................................................................................

 

Fogyasztó címe: ...............................................................................................................................................

 

Amennyiben a vételár visszatérítésére banki átutaláson keresztül tart igényt, úgy kérjük, ezt az alábbi adatok megadásával jelezze felénk.

 

Bankszámla tulajdonos neve: ........................................................................................................................

Bank neve: ........................................................................................................................................................

Bankszámlaszám: ............................................................................................................................................

 

Kelt: ……………………………………..

 

 

A Fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

..................................................................................

 

Fogyasztó